شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ | 28 March 2020
کمک های کرونایی؛

جزئیات کمک های ارسالی اتاق بازرگانی یاسوج برای مقابله با ویروس کرونا در استان

با توجه به برخی محرومیت ها و کمبودها در استان، تجهیزات مورد نیاز کادرهای درمانی استان و همچنین اقشار ضعیف جامعه که توانایی خرید اقلام مورد نیاز برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را ندارند، خریداری و توزیع کرده است.

فصلی نو،با توجه به پیوستن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به کمپین «نفس»، این اتاق سریعا در حوزه کمک به کادر درمان و اقشار آسیب پذیر جامعه وارد عمل شد و با توجه به برخی محرومیت ها و کمبودها در استان، تجهیزات مورد نیاز کادرهای درمانی استان و همچنین اقشار ضعیف جامعه که توانایی خرید اقلام مورد نیاز برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را ندارند، خریداری و توزیع کرده است.

محموله کمک های ارسالی اتاق بازرگانی یاسوج برای مقابله با ویروس کرونا در استان به شرح زیر است:

✅ بیمارستان امام خمینی دهدشت:

آخرین اخبار